Aranżacje wnętrz
KONTAKT

Firma BEHRENDT – Grupa SBS
Marian BEHRENDT
87-300 Brodnica
ul. Batalionów Chłopskich 24

NIP 874-000-66-24
tel./fax (056) 498 41 14
tel. (056) 697 44 74
e-mail: behrendt@pro.onet.pl

Budynki niskoenergetyczne

1. IZOLACJA BUDYNKU

Jest to chyba podstawowa sprawa, o której nie trzeba nikomu wspominać. Należy pamiętać, że inwestując dodatkowo 1% kosztów budowy w materiały o dobrej izolacyjności cieplnej, można obniżyć koszt ogrzewania o 30%. Koszt inwestycji wróci się w ciągu 2...3 zim - każda następna zima to już czysty zysk, liczony w tysiącach złotych.
Racjonalna grubość lekkich materiałów izolacji cieplnej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,05 W/(m.K) wynosi w odniesieniu do:

  • ścian zewnętrznych murowanych warstwowych min 15  cm
  • stropów poddasza nieużytkowego min 20 cm
  • stropodachów i dachów min 25 cm
  • stropów nad nieogrzewaną piwnicą i podłóg na gruncie min 10 cm

2. POMPA CIEPŁA ZAMIAST KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ

Koszt wykonania kompletnej systemu - pompa ciepła + dolne źródło to wydatek od 45.000 zł. Tą na pozór wysoką kwotę należy jednak pomniejszyć o różnicę w wartości działki w terenie nieuzbrojonym (bez przyłącza gazowego lub sieci cieplnej). Często już sam fakt kupienia działki bez uzbrojenia zniweluje nam koszt całej inwestycji. Z kolei przy budowie kotłowni olejowej należy przewidzieć dodatkowe 6-10 m2 na magazyn oleju. Daje nam to przy cenie 1800zł/za m2 powierzchni mieszkalnej kwotę od 10.800 - 18.000 zł oszczędności. Kolejnym elementem zaniżającym nam koszt wykonania pompy ciepła jest brak konieczności budowy komina - to kolejne 4.000 - 8.000 zł. Jeśli do tego doliczymy roczny koszt ogrzewania małego domu (pompą ciepła ) na poziomie około 2000 zł to stawia całość inwestycji w zupełnie innym świetle. Ogrzewanie tego samego domu olejem (3,8 zł/L) będzie nas kosztować około 8.000 zł ..

....więcej informacji na www.behrendt.com.pl/wykonawstwo/pompy_ciepla.htm

3. WENTYLACJA BUDYNKU Z REKUPERACJĄ

Zaplanowanie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej na etapie projektowania może bardzo ograniczyć niektóre koszty ponoszone w trakcie budowy domu, przez co sam koszt instalacji może stać się względnie niski. W ekstremalnych przypadkach może okazać się, że wykonanie zaplanowanej już w fazie projektowania domu instalacji będzie tańsze niż wykonanie tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej.
Oszczędności wynikające z uwzględnienia wentylacji mechanicznej na etapie projektu:

  • rezygnacja z przynajmniej jednego komina wentylacyjnego z wykończeniem to koszt 4.000-6.000zł
  • brak konieczności montażu kominków dachowych i "zetek" to oszczędność 300-1.800zł
  • okna połaciowe bez mikrowentylacji w zależności od ilości okien to kolejna redukcja kosztów o 1.500-3.500zł. Swoją drogą należy się zastanowić po co kupować "super" izolacyjne okna przez które i tak ma przechodzić przelatywać zimne powietrze !!! -może lepiej zamontować nasze stare okna skrzynkowe.....one też miały "mikrowentylację"
  • rezygnacja z nawiewników higrosterowalnych to oszczędność rzędu 1.300-6.000zł

Podsumowując: Przeciętny koszt wykonania wentylacji mechanicznej z rekuperacją wyniesie 9.000-14.000. W skrajnych przypadkach może się okazać, że będzie to kwota mniejsza niż ta którą zaoszczędzimy na etapie projektu. Jeśli do tego uwzględnimy oszczędności wynikające z 70% odzysku ciepła na rekuperacji, brak problemów z wilgocią, przyjemny klimat to powinno państwa pozbawić wszelkich wątpliwości, który typ wentylacji będzie lepszy....

....więcej informacji na www.behrendt.com.pl/wykonawstwo/wentylacja.htm

4. OGRZEWANIE PODŁOGOWE

"Ciepła podłoga" podnosi na tyle komfort, że można obniżyć temperaturę powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu nawet o 2oC, a to z kolei przynosi znaczne oszczędności energii (około 12%).

Ważnym argumentem na rzecz ogrzewania podłogowego jest niska temperatura pracy instalacji. Zazwyczaj wynosi ona nie więcej niż 45oC, może więc być z powodzeniem zasilana ciepłem uzyskanym z wysokosprawnych kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Można również z powodzeniem wykorzystywać ciepło odpadowe np. woda podgrzana podczas procesów chłodzenia występujących w wielu technologiach produkcyjnych.

....więcej informacji na www.behrendt.com.pl/wykonawstwo/instalacje_wewnetrzne.htm

5. KOLEKTORY SŁONECZNE DO PRODUKCJI CIEPŁEJ WODY

Kompletną instalację solarną dla potrzeb ogrzewania ciepłej wody użytkowej w domku jednorodzinnym można wykonać już teraz niewielkim kosztem. Cena uzależniona jest od typu kolektorów (płaskie , czy próżniowe) oraz typu instalacji (podgrzew c.w.u., wspomaganie c.o. czy ogrzewanie basenu). Skupmy się jednak na tej najprostszej wersji , której koszt podaliśmy wyżej. Dla tego układu przy 5m2 kolektorów słonecznych płaskich można uzyskać pokrycie zapotrzebowania na ciepło c.w.u. w okresie kwiecień-wrzesień w granicach 80%, natomiast w skali całego roku można zaoszczędzić nawet ponad 50% ciepła.

....więcej informacji na www.behrendt.com.pl/wykonawstwo/kolektory_sloneczne.htm

6. PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia oczywiście nie ma wpływu na bilans energetyczny, ale stanowi istotny element działki nieuzbrojonej. W świetle obowiązujących przepisów właściwie nie ma sensu ekonomicznego budowy "szamba", gdyż całość inwestycji w oczyszczalnię przydomową zwróci nam się w ciągu 2-4 lat.

....więcej informacji na www.behrendt.com.pl/wykonawstwo/przydomowe_oczyszczalnie.htm

Należy zaznaczyć, że wszystkie powyższe instalacje traktowane są jako ekologiczne, a energia z nich wytworzona jako odnawialna w związku z tym jest to podstawą do starania się o premie termomodernizacyjne oraz kredyty preferencyjne.

pdfPremia za oszczędzanie ciepła